OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex

Oldroyd_Multisafe2000-flex15_cmyk_2400x1320

Tunnelmem­bran godkjent for Type 2 etter Statens vegve­sens håndbok R510 og N500. 2 mm tykk. Produ­sert av TPO materiale. 

Råvare Vekt Tykkelse
TPO 1,9 kg/m² 2 mm
Varenr Mål Areal
49057 2 x 25 m 50 m²
4 x 35 m 140 m²

Kontakt

Per Christian Edin

Per Christian Edin

Salgssjef Tunnel


pc.edin@oldroyd.no
90826163