Radon

Vi har gjort det enkelt å oppfylle de strenge kravene til radonsikring.

Radonholdige gasser som trenger inn i bygg hvor mennesker oppholder seg over tid kan føre til helseskader. Derfor er det lovfestet krav om at alle nye bygg som oppføres for varig opphold skal sikres mot radonholdige gasser.

Svikt i radonsikring i et ferdigstilt bygg medfører svært høye rehabliterings-kostnader. Derfor er det god økonomi å velge en funksjonell radonsperre og radonbrønn. I forhold til de totale kostnadene med å bygge er kostnadene ved å velge en kvalitetsløsning lav, mens fordelene er store. Med OLDROYD® Radontett minimeres risikoen for å måtte iverksette reparasjoner eller utbedringstiltak.

Tilbehør

OLDROYD® Radonbrønn

OLDROYD® Radonbrønn er produsert i kraftig aldringsbestandig polyetylen (PE). Radonbrønnen har 5 stk. uttak tilpasset enkel tilkobling av Ø 110 mm rør. Radonbrønnen har kapasitet til å dekke inntil 200 m2, men dette er i tillegg til selve brønnen også avhengig av avtrekksystemet som eventuelt kobles til.

OLDROYD® Radonbrønn monteres i grunnen for å senke radongassnivået, og kan aktiviseres ved behov.

OLDROYD® Radonbrønn tilfredsstiller kravet i TEK10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense.

Radonbrønn_B_2400x1320