Infrastructure

Oldroyd har gjennom mer enn 25 år utviklet avanserte membransystemer til bygg- og anleggsektoren.

Produktene har fått sertifiseringer med markedets lengste forventede levetid fra tredjeparts testinstitusjoner. De produseres i Norge for norske forhold. Vår misjon er å levere gode løsninger som beskytter konstruksjoner i bygg og anlegg over tid.

Tunnel og fjellrom

Dagens tunneler til vei og bane planlegges for levetid på mer enn 100 år. Av denne grunn må tunnelene beskyttes mot grunnvann og vann som trenger inn gjennom sprekker i fjellet.

Inntrengning av vann og vannlekkasjer er av de viktigste skadeårsaker i tunnelkonstruksjoner og installasjoner, og vedlikeholdskostnadene kan bli meget høye. Graden av hydrostatisk trykk og mengden av vanninntrengning og timegrader bestemmer omfanget og løsninger av beskyttelse som kreves. Hver tunnel krever ofte spesielle løsninger for at tunneler skal sikres mot vann- og isproblemer over lang tid.

Alle Oldroyd-membraner produseres i materialer som ikke inneholder noen form for mykgjørere som reduserer levetiden og er skadelige for miljø og installatører. Oldroyd-membraner produseres i Norge for norske forhold og etter Vegdirektorat­ets Håndbok R510 og N500.

DSC6851 web