Green roofs

Et hustak utsettes for ekstrem belastning, og skal tåle flere meter snø og vann i norsk klima. Torvtaksplaten er en moderne knastemembran som isolerer og beskytter taket ditt mot fuktskade.

Grønne tak er torvtak eller sedumtak der torv eller andre masser gir grobunn for gress eller annen vegetasjon. Grønne tak bidrar til bedre bomiljø og grønne lunger i byer og fortettet bebyggelse. En forutsetning for å anlegge grønne tak er membraner som har lang levetid og er motstandsdyktighet mot røtter og andre mekaniske belastninger.

Oldroyd har komplette løsninger for grønne tak med eller uten fall. Produktene er produsert av polypropylen, er sklisikre for å hindre arbeidsulykker og har forventet levetid på mer enn 50 år.

OLDROYD® Torvtaksplate

Oldroyd_Torvtaksplate_2400x1320