OLDROYD® MultiSafe 1500 R

Oldroyd_Multisafe1500r_cmyk_2400x1320

Tunnelmem­bran for sprøyte­be­tong godkjent for Type 3 etter Statens vegve­sens håndbok R510 og N500. 1,5 mm tykk armert. Produ­sert av LLDPE materiale. 

Råvare Vekt Tykkelse
LLDPE 1,4 kg/m² 1,5 mm
Varenr Mål Areal
49056 4 x 60 m eller på forespørsel 240 m²

Kontakt

Per Christian Edin

Per Christian Edin

Salgssjef Tunnel


pc.edin@oldroyd.no
90826163