OLDROYD® MultiSafe 1200 T

Oldroyd_Multisafe1500rt_cmyk_2400x1320

Tunnelmem­bran som tilfreds­stiller kravene til Trafik­verket i Sverige. 1,15 mm tykk med forseglet kant. Produ­sert av LLDPE materiale. Membranen er spesielt utviklet for vannsik­ring av tunnel og fjellrom. 

Råvare Vekt
LLDPE 1,2 kg/m²
Varenr Mål
49135 4 x 75 m eller på forespørsel

Kontakt

Per Christian Edin

Per Christian Edin

Salgssjef Tunnel


pc.edin@oldroyd.no
90826163