OLDROYD® MultiSafe 1200 R

Oldroyd_Multisafe1200_cmyk_2400x1320

Armert tunnelmem­bran for sprøyte­be­tong godkjent for Type 3 etter Statens vegve­sens håndbok R500. 1,15 mm tykk. Produ­sert av LLDPE materiale. 

Råvare Vekt Areal Tykkelse
LLDPE 1,2 kg/m² 360 m² 1,15 mm
Varenr Mål
49054 4 x 90 m eller på forespørsel

Kontakt

Per Christian Edin

Per Christian Edin

Salgssjef Tunnel


pc.edin@oldroyd.no
90826163