OLDROYD® Radonbrønn Tube

OLDROYD® Radonbrønn Tube er en radonbrønn til bruk i nye og eksisterende bygninger. Den leveres med tett topp slik at det ikke normalt er bruk for endelokk, samt perforert bunn slik at ikke skadedyr kommer inn i brønnen.

OLDROYD® Radonbrønn Tube dekker ca. 200m2 og benyttes i alle småhus og større bygninger som skal tilrettelegges for ventilering av byggegrunnen. Om bygget er oppdelt med flere innvendige fundamenter bør det plasseres en radonbrønn i hver del.

OLDROYD® Radonbrønn Tube er laget av poletylen og plasseres i pukklaget under isolasjonen så sentralt som praktisk mulig i bygget. Radonbrønnen tilkobles vanlig Ø110 mm ventilasjonskanal eller plastrør med glatt innside.

OLDROYD® Radonbrønn Tube kan monteres vertikalt og føres opp gjennom gulvet. Toppen kappes først av når radonbrønnen skal aktiveres. Ved horisontal montering i pukklaget kappes toppen av og videreføres via ventilasjonskanal eller plastrør med glatt innside ut under grunnmuren.

Egenskaper
Dokumenter
Egenskaper
Material type PE
Vekt 1,1 kg
Pall 60 Stk
Dimensjoner 125 x 125 x 500 mm
Dokumenter
Path: > > OLDROYD® Radonbrønn Tube