OLDROYD® Green Xv20 Sedum

OLDROYD® Green Xv20 Sedum er en perforert dreneringsplate til sedumtak. OLDROYD® Green Xv Sedum er basert på OLDROYD® Multi-Layer Technology og består av tre sjikt, produsert i polypropylen (PP) og er antrasittgrå på begge sider.

Membranen har 20 mm høye knaster som skaper et vannreservoar på ca. 4 liter pr.m2 . De ca. 10 mm store hullene i membranen lar overflødig vann renne til drenering. OLDROYD® sitt patenterte kryssmønster sørger for tilstrekkelig krysslufting mellom sedum og dreneringsplate. Membranen fungerer godt i områder med variert nedbørsmengde.

Egenskaper
Dokumenter