Tørre tunneler med OLDROYD® Xtf

Den fuktige jobben i Finsetunnelen er i gang. Her tester Jernbaneverket en ny metode for å unngå skader som følge av vanndrypp. En ny membran kan sette en stopper for alvorlige skader på togskinner i norske jernbanetunneler.

– Prosjektet heter «tørre tunneler» og har som siktemål å redusere de betydelige skadene på skinner i både «nye» og eldre tunneler. Målet er å lede vannet vekk fra skinnegangen og ut i grøft, forteller byggeleder Jarle Kallestad.

OLDROYD® AS har utviklet en ny og lett tunnelmembran OLDROYD® Xtf til vannsikring ved rehabilitering av jernbanetunneler. I konkurranse med flere aktører fra inn- og utland fikk OLDROYD® rammeavtalen med Jernbaneverket som eneleverandør av membranen som nå monteres i Finsetunnelen. All produksjon og utvikling skjer på fabrikken i Kragerø og som føyer seg inn i rekken av produkter innenfor vårt satsingsområde innen infrastruktur som vei, tunneler, portaler og kulverter.

Helt ny membran
Jernbaneverket tester ut den nyutviklede OLDROYD Xtf tunnelmembranen, utviklet av OLDROYD® AS. Membranen er godkjent i henhold til Jernbaneverkets krav til brannsikkerhet.

Så langt er OLDROYD® Xtf testet ut i deler av jernbanetunneler, men vi ser at den har stort potensiale også til rehabilitering av veitunneler.

Relaterte Produkter