Grønne Tak

5 produkter

Grønne tak og takhager av ulike varianter har de siste årene blitt et symbol på moderne miljøtenking og er et godt tiltak for å løse noen de miljøutfordringene vi står ovenfor.

OLDROYD® takmembraner med fiberduk er spesielt utviklet for å drenere og håndtere regnvannet på en måte som sikrer fordrøyning samtidig som plantene hverken får for lite eller for mye vann. OLDROYD® produserer og leverer også produkter som fungerer som en effektiv sperre mot røtter og fukt mellom tak og torv.

OLDROYD® takmembraner for grønne tak leveres til alle kategorier grønne tak og takhager. Membranene har vannlagrings- og dreneringskapasitet tilpasset flere ulike typer klima.

Underkatergori

Visning: