Nemko-kurs for membransveising.

Kursdato: 27. mars til 31. mars

Norsk produksjonsbedrift

Kurset arrangeres i sin helhet i nye og topp moderne kurslokaler på Oldroyds fabrikk i Kragerø – vegg i vegg med linjene som produserer membranene. Instruktører og veiledere har lang erfaring med sveising av flere ulike plastmaterialer og -produkter.

Topp moderne fasiliteter

Kurslokalene er utstyrt med alt nødvendig utstyr levert av Leister for å sveise membraner og ulike plastkonstruksjoner.

Undervisningen

Med veileder og instruktør fra Plast Assistanse får kursdeltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i blant annet materiallære, montering og reparasjon av ulike plastmaterialer med flere typer sveisemaskiner levert av Leister. Mot slutten av kurset gjennomfører alle kursdeltakere en praktisk og en teoretisk eksamen.

Krevende og spennende

Plastsveising er krevende og spennende, og det er mange utfordringer og like mange beslutninger som skal tas - både før og underveis i jobben. For å sveise plastmembraner på en sikker og effektiv måte bør man derfor ha et godt grunnlag fra et profesjonelt kurs, og på den måten også være forberedt på jobben man skal gjøre.

Hvor mye koster kurset?

Totalpris for kurset er 12500. Inkludert i prisen er kompendiet, alt materiell som skal brukes i forbindelse med kurset samt lunsj alle dagene.

Hvor lenge varer kurset?

Kursets varighet er fem dager. Frem til lunsj dag to gjennomgår man de aktuelle materialers oppbygging og kvaliteter. Parallelt vil man få en teoretisk innføring i hva som skal til for å sveise plast. Fra lunsj dag to gjennomgår man praktisk sveising i tunnelmembraner, geomembraner, takmembraner, og radonsperre. Den siste dagen består av repetisjon og eksamen.

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med Per Christian Edin.

Tlf: 908 26 163 / E-post: pc.edin@oldroyd.no