Handelens Miljøfond

Vi er stolte av å være ett av 115 prosjekter som får støtte fra @miljofondet til å løse plastens miljø­pro­blemer! Med midlene skal vi skal bygge videre Oldroyds Multi-layer tekno­logi for å kunne utnytte post-konsumer plast fra norske kilder som råstoff i en ny produkt­linje av flersjikts vannsik­ringsmem­braner for tunnel­inn­red­ning og byggkon­struk­sjoner. Vi skal også ta i bruk ny tekno­logi innen produk­sjon av sprøyte­støpte kompo­nenter til samme formål. 

Les mer om fondet og hva som skal til for å motta støtte her: https://​hande​lens​mil​jo​fond​.no/